Πολιτική Ασφάλισης Οχημάτων

Ασφαλιστικές καλύψεις

Οι τιμές ενοικίασης, συμπεριλαμβάνουν μικτή ασφάλεια οχήματος (C.D.W) με συγκεκριμένο ποσό απαλλαγής, που διαμορφώνεται ανάλογα την κατηγορία του οχήματος.

Αναλυτικά, παρέχεται ασφάλεια αστικής ευθύνης και σωματικές βλάβες τρίτων (ανά θύμα) μέχρι 750.000 ευρώ, υλικές ζημιές για ακίνητη / κινητή περιουσία (ανά συμβάν) μέχρι 750.000 ευρώ.

Σε περίπτωση τραυματισμού κατά τη διάρκεια ατυχήματος, περιλαμβάνεται επίσης προσωπική ασφάλιση τόσο για τον οδηγό όσο και για όλους τους επιβαίνοντες, με κάλυψη έως και 15.000 ευρώ ανά επιβάτη.

 

     Σε όλα σε όλα τα οχήματά μας, διατίθεται ασφάλεια κλοπής & πυρός.

Η ασφάλεια κλοπής ωστόσο, δεν καλύπτει τυχόν κλεμμένα αντικείμενα του πελάτη, εντός του οχήματος.

 

Κλαταρισμένο ελαστικό

Σε περίπτωση που κλατάρει κάποιο ελαστικό  κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, η αντικατάσταση του κλαταρισμένου ελαστικού με το εφεδρικό (ρεζέρβα) είναι καθαρά αρμοδιότητα του οδηγού και δεν καλύπτεται σε καμία περίπτωση από την οδική βοήθεια.

Σε περίπτωση που τρυπηθεί το ελαστικό υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης (όχι σε οδήγηση εκτός δρόμου), ο οδηγός απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και το κόστος επισκευής του ελαστικού, φέρει η εταιρεία (τα έξοδα θα καλύπτονται εφόσον προσκομισθεί απόδειξη).

Για να απαλλαγεί ο ενοικιαστής από οποιαδήποτε επιβάρυνση, θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρία και να αντικαταστήσει άμεσα το κλαταρισμένο ελαστικό με το εφεδρικό (ρεζέρβα).

Ο ενοικιαστής δεν καλύπτεται, εάν επιμένει να οδηγεί με κλαταρισμένο λάστιχο!

 

Προϋποθέσεις οδήγησης

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι όλα μας τα οχήματα, προορίζονται αποκλειστικά για οδήγηση σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους μόνο!

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής, οδηγήσει το όχημα ενοικίασης εκτός δρόμου ή σε οποιονδήποτε άλλο μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο ή χωματόδρομο (π.χ Μπάλος, κλπ.), δεν παρέχεται απολύτως καμία ασφαλιστική κάλυψη και ο ενοικιαστής φέρει την πλήρη ευθύνη, για τυχόν ζημιές ή φθορές που μπορεί να προκληθούν στο όχημα ενοικίασης , καθώς και για τον καθαρισμό απο λάσπη, σκόνη κ.λπ., στο εσωτερικό και εξωτερικό του οχήματος.

 

 Σημαντικές συμβουλές σε περίπτωση ατυχήματος 

Στην ατυχή περίπτωση ενός ατυχήματος, ανεξάρτητα από την ευθύνη, ο ενοικιαστής πρέπει να ενημερώσει την εταιρία AutoCreta αμέσως.

Το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, καθώς και η ασφαλιστική εταιρία θα πρέπει επίσης να ενημερωθούν το συντομότερο από την εταιρία ενοικίασης, προκειμένου να μεταβούν στον τόπο του ατυχήματος και να συνταχθεί μια δήλωση ατυχήματος, σε πραγματικό χρόνο.

Ο ενοικιαστής φέρει την πλήρη ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς, ζημιές / φθορές στο όχημα ενοικίασης, ιδιοκτησίες κ.λπ. που ενδέχεται να προκληθούν, σε περίπτωση μη έγκαιρης ειδοποίησης προς την εταιρεία ενοικίασης.

 

 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλεια σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τους τροχούς, τα ελαστικά, το κάτω μέρος του οχήματος, τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο όχημα κατά τη διάρκεια οδήγησης εκτός δρόμου (χωματόδρομους) και φθορές από ζώα (σκύλο, κατσίκες, κλπ.).

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για τυχόν φθορές στο εσωτερικό του οχήματος, στον ειδικό εξοπλισμό (GPS, παιδικά καθίσματα, κλπ.) καθώς επίσης και για την απώλεια ή φθορά του κλειδιού του οχήματος.

Τυχόν ζημιές ή φθορές που μπορεί να προκληθουν στο εκμισθούμενο όχημα από αμέλεια του οδηγού, προφανείς πράξεις παραβίασης, οδήγηση σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, παραχώρηση του οχήματος σε τρίτο πρόσωπο, που δεν αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, οδήγηση εκτός Κρήτης, αγνόηση δείκτη υπερθέρμανσης ή άλλων προειδοποιήσεων, ο ενοικιαστής είναι καθόλα υπεύθυνος και επιβαρύνεται εξολοκλήρου το κόστος των επισκευών.

Ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν, λόγω παραβίασης του διεθνούς κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ΔΕΝ καλύπτονται από καμία ασφαλιστική εταιρία.