Πολιτική Ασφάλισης Οχημάτων

insurance Policy Ασφαλιστικές καλύψεις

Οι τιμές ενοικίασης περιλαμβάνουν:

Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (CDW) με απαλλαγή συμπεριλαμβάνεται στις τιμές ενοικίασης και μειώνει την ευθύνη του ενοικιαστή σε περίπτωση ατυχήματος, σύγκρουσης ή ζημιάς στο ενοικιαζόμενο όχημα, με συγκεκριμένο ποσό απαλλαγής που κυμαίνεται από 500€ μέχρι 1.500€, ανάλογα την κατηγορία του οχήματος.

Ασφάλιση προς τρίτους για σωματικές βλάβες ανά θύμα, με κάλυψη έως 1.200.000 ευρώ.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές ανά συμβάν, με κάλυψη έως 1.200.000 ευρώ.

Προσωπικό ατύχημα οδηγού και επιβαινόντων στο ενοικιαζόμενο όχημα, με κάλυψη έως και 5.000 ευρώ.

Ασφάλεια κλοπής (TP) Η ασφάλιση κλοπής, καλύπτει σε περίπτωση κλοπής του ενοικιαζόμενου οχήματος, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε ζημιάς που μπορεί να προκληθεί στο όχημα, ως αποτέλεσμα απόπειρας κλοπής.
**Προσωπικά αντικείμενα ή τιμαλφή εντός του ενοικιαζόμενου οχήματος, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια κλοπής.

Ασφάλεια πυρός (FP) Η ασφάλιση πυρός, καλύπτει το ενοικιαζόμενο όχημα για ολική ή μερική απώλεια, σε περίπτωση τυχαίας πράξης ή ως αποτέλεσμα εμπρησμού. Στην περίπτωση του τελευταίου, ο ενοικιαστής πρέπει να αναφέρει αμέσως την απόπειρα στην αστυνομία, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος θα πρέπει να γνωστοποιηθεί άμεσα στην εταιρεία ενοικίασης και στον ασφαλιστικό της φορέα.
Εάν αποδειχθεί ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από δόλο ή από εσκεμμένη ενέργεια, λόγω υπαιτιότητας ή αμέλειας του ενοικιαστή, δεν παρέχεται απολύτως καμία ασφαλιστική κάλυψη.

 

Roadside Assistance Οδική βοήθεια και αντικατάσταση οχήματος

Η εταιρία μας, σε συνεργασία με την INTERAMERICAN και την ELPA, παρέχει οδική βοήθεια όλο το 24ωρο στο νησί της Κρήτης, με την προϋπόθεση τα οχήματα, να κινούνται σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους κ οδούς.

Οποιοδήποτε μηχανικό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσετε με το αυτοκίνητό σας ή στην ατυχή περίπτωση ατυχήματος, θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στην εταιρία ενοικίασης, της οποίας οι αριθμοί τηλεφώνου αναγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και οι πληροφορίες παρέχονται πάντα κατά την παράδοση, από τους εκπροσώπους μας.

Η εταιρία μας  θα λάβει την κλήση σας ανά πάσα στιγμή και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης που δεν υπόκειται σε άμεση επισκευή ή σοβαρού ατυχήματος με μερική ή ολική καταστροφή του οχήματος, το αυτοκίνητό σας θα αντικατασταθεί με άλλο ίδιας ή μεγαλύτερης κατηγορίας, εντός 48 ωρών, από την ώρα αναφοράς του συμβάντος.

Η εταιρία ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει τις συνθήκες ενός ατυχήματος ή μιας βλάβης και να μην προχωρήσει σε αντικατάσταση, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η χρήση του εκμισθούμενου οχήματος, δεν ήταν σύμφωνα με τους όρους και την πολιτική ενοικίασης της εταιρίας.

 

Tire ReplacementΚλαταρισμένο ελαστικό

Σε περίπτωση που κλατάρει κάποιο ελαστικό  κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, η αντικατάσταση του κλαταρισμένου ελαστικού με το εφεδρικό (ρεζέρβα) είναι καθαρά αρμοδιότητα του οδηγού και δεν καλύπτεται σε καμία περίπτωση από την οδική βοήθεια.

Εάν το ελαστικό τρυπήσει υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης (όχι με οδήγηση εκτός δρόμου), η επισκευή του τρυπημένου ελαστικού, βαρύνει την εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ενοικιαστής θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την εταιρεία ενοικίασης και να ακολουθήσει τις οδηγίες της.
Το κόστος επισκευής είναι περίπου 10 ευρώ και επιστρέφεται αφού προσκομιστεί απόδειξη. Η εταιρεία δεν επιβαρύνεται με πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από επισκευή ή αντικατάσταση ελαστικών.

Για να απαλλαγεί ο ενοικιαστής από οποιαδήποτε επιβάρυνση, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την εταιρία και να αντικαταστήσει το κλαταρισμένο ελαστικό με το εφεδρικό (ρεζέρβα) το συντομότερο.

Ο ενοικιαστής δεν καλύπτεται, εφόσον επιμένει να οδηγεί με κλαταρισμένο λάστιχο!

 

Driving conditions car rental autocretaΠροϋποθέσεις οδήγησης

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας, ότι όλα τα οχήματα της εταιρίας μας, προορίζονται για οδήγηση σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, μόνο!

Απαγορεύεται αυστηρά η οδήγηση με το ενοικιαζόμενο όχημα σε χωματόδρομους, παραλίες, βραχώδεις περιοχές ή άλλα μέρη και διαδρομές, που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο όχημα.

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής οδηγεί με το ενοικιαζόμενο όχημα εκτός δρόμου, ή σε οποιονδήποτε άλλο μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο ή χωματόδρομο (Μπάλος, ή άλλη παρόμοια διαδρομή κ.λπ.), δεν υφίσταται καμία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη και ο ενοικιαστής φέρει την πλήρη ευθύνη, για τυχόν βλάβες ή φθορές που μπορεί να προκύψουν στο ενοικιαζόμενο όχημα, καθώς και για τον καθαρισμό από λάσπη, σκόνη, άμμο κ.λπ., στο εσωτερικό και το εξωτερικό του οχήματος.

Τα έξοδα ρυμούλκησης και η παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης εκτός δρόμου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ενοικιαστή.

 

car accident report autocreta car rentals Σημαντικές συμβουλές σε περίπτωση ατυχήματος 

Στην ατυχή περίπτωση ενός ατυχήματος ή ζημιάς στο ενοικιαζόμενο όχημα, ανεξάρτητα από την ευθύνη, ο ενοικιαστής υποχρεούται να ενημερώσει την εταιρεία ενοικίασης, αμέσως και οποιαδήποτε ώρα.

Το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, καθώς και η ασφαλιστική εταιρεία, θα πρέπει επίσης να ειδοποιηθούν από την εταιρεία ενοικίασης, προκειμένου να συνταχθεί μια δήλωση ατυχήματος, σε πραγματικό χρόνο.

Στη δυσάρεστη περίπτωση τραυματισμών, ο ενοικιαστής θα πρέπει να καλέσει αμέσως την αστυνομία και το ασθενοφόρο.

Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς, ζημιές/φθορές στο ενοικιαζόμενο όχημα ή ζημιές/φθορές σε ιδιοκτησίες τρίτων που ενδέχεται να προκύψουν, σε περίπτωση μη έγκαιρης ειδοποίησης προς την εταιρεία ενοικίασης, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε επισκευή του εκμισθούμενου οχήματος, χωρίς την επίσημη συγκατάθεση και έγκριση της εταιρείας AUTOCRETA.

Εάν το συμβάν δεν καταγραφεί από την φροντίδα ατυχημάτος της ασφαλιστικής μας εταιρείας ή από την αστυνομία, ή σε περίπτωση που ο ενοικιαστής εγκαταλείψει τον τόπο του ατυχήματος χωρίς προειδοποίηση, όλες οι παραπάνω ασφαλιστικές καλύψεις ακυρώνονται.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλεια σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τους τροχούς, τα ελαστικά, τις ζάντες, το κάτω μέρος του οχήματος, ζημιές ή φθορές που μπορεί να προκληθούν στο όχημα κατά τη διάρκεια οδήγησης εκτός δρόμου (χωματόδρομους όπως ο Μπάλος, κλπ.) και φθορές από ζώα.

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για τυχόν φθορές στο εσωτερικό του οχήματος, στον ειδικό εξοπλισμό (GPS, παιδικά καθίσματα, κλπ.) καθώς επίσης και για την απώλεια ή φθορά του κλειδιού του οχήματος, το κόστος του οποίου εξαρτάται από τον τύπο του κλειδιού.

Ζημιές ή φθορές που μπορεί να προκληθουν στο εκμισθούμενο όχημα από αμέλεια του οδηγού (καμμένος συμπλέκτης, γρατζουνιές από κλαδιά δέντρων, στάθμευση σε πεζοδρόμια, κ.α), προφανείς πράξεις παραβίασης ή βανδαλισμού, οδήγηση σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, παραχώρηση του οχήματος σε τρίτο πρόσωπο, που δεν αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, οδήγηση εκτός Κρήτης, αγνόηση δείκτη υπερθέρμανσης ή άλλων προειδοποιήσεων, ο ενοικιαστής είναι καθόλα υπεύθυνος και επιβαρύνεται εξολοκλήρου το κόστος των επισκευών.

Ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν, λόγω παραβίασης του διεθνούς Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ΔΕΝ καλύπτονται από καμία ασφαλιστική εταιρία.