Στην Autocreta, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας. Αυτή η πολιτική εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και άλλους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.


Ποιοι είμαστε

Είμαστε η Autocreta, μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων που παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στα Μητρώα Επιχειρήσεων Ελλάδως και η έδρα μας βρίσκεται στο Κοκκίνη Χάνι 71500, Ηράκλειο Κρήτης.


Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Ενδέχεται να συλλέξουμε τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων από εσάς όταν κάνετε μια κράτηση ή όταν ζητάτε μια προσφορά:
 • Όνομα & Επίθετο
 • Πλήρη διεύθυνση
 • Νούμερο κινητού τηλεφώνου
 • Α.Φ.Μ, Αρ. Διπλώματος, Α.Δ.Τ
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Στοιχεία πτήσης (εάν ζητήσετε παραλαβή/επιστροφή από το αεροδρόμιο)
 • Στοιχεία ξενοδοχείου (εάν ζητήσετε παράδοση/επιστροφή σε ξενοδοχείο)
 • Στοιχεία πλοίου (εάν ζητήσετε παραλαβή/επιστροφή από το λιμάνι)
 • Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του οχήματος που σας ενδιαφέρει, τις προτιμώμενες ημερομηνίες και ώρες και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μας παρέχετε σε σχέση με την κράτηση ή το αίτημά σας.


Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ενοικίασης αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης της κρατήσής σας και του συμβολαίου ενοικίασης
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την κρατήση ή/και τυχόν ερωτήσεις σχετικά
 • Για να παρέχουμε υποστήριξη πελατών και να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα ή παράπονα που μπορεί να έχετε
 • Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και τον ιστότοπό μας


Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

Συμβατική αναγκαιότητα: χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συνάψουμε και να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας, για υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτου
Έννομα συμφέροντα: έχουμε έννομο συμφέρον να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών και επιχειρηματικής βελτίωσης
Νομική υποχρέωση: ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
Δεν μοιραζόμαστε αυτά τα δεδομένα με τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο ή με τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη.


Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας στον πελάτη και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τη διατήρηση δεδομένων για μια περίοδο επτά (7) ετών μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης, όπως απαιτείται από τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία στην Ελλάδα.
Μετά από αυτήν την περίοδο, διαγράφουμε ή καταστρέφουμε με ασφάλεια όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας, εκτός εάν απαιτείται να τα διατηρήσουμε για νομικούς, ρυθμιστικούς ή νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη και διασφαλίζουμε ότι οι υπάλληλοί μας εκπαιδεύονται στις βέλτιστες πρακτικές προστασίας δεδομένων και απορρήτου.


Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τυχαία απώλεια ή καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή τροποποίηση. Χρησιμοποιούμε ασφαλείς διακομιστές, τείχη προστασίας και κρυπτογράφηση SSL για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.


Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική

Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά καιρούς αυτήν την πολιτική για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις επιχειρηματικές ή νομικές απαιτήσεις μας. Θα δημοσιεύσουμε τυχόν ενημερώσεις στον ιστότοπό μας και θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές.
Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τυχαία απώλεια ή καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή τροποποίηση. Χρησιμοποιούμε ασφαλείς διακομιστές, τείχη προστασίας και κρυπτογράφηση SSL για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την Πολιτική Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ή τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@autocreta.gr  ή στο +306977574699